Workshop

Mentik tilbyr kurs og workshops retta mot både grupper og enkeltpersonar:

  • organisasjonar
  • team
  • bedrifter
  • styre
  • leiarar
  • faggrupper
  • individuelle

Skreddarsydde opplegg

Ta kontakt om du skal arrangere personaldag, workshop, fagsamling, seminar eller har ansvar for den faglege delen av ei helgesamling. Mentik skreddarsyr eit unikt tilbod til målgruppa di.

Endring, utvikling og prosessar som gir resultat

Aktuelle tema for workshops, kurs og føredrag: teamteknikk, typologi for alle, 4mat, samtaleteknikk.

Ta kontakt, så startar vi planlegginga av arrangementet ditt:

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no