Samtaleteknikk – Gjer samtalane dine betre

Dette kurset gir deg konkrete teknikkar for å gjere samtalane dine betre. Mentik arrangerer dette både som bedriftsinternt og ope kurs.

Døme på innhald:

  • Ta ansvar for eigen kommunikasjon
  • Målet for den gode samtalen
  • Få betre utbytte av kvart møte
  • Tydeleg formidling av eigen bodskap
  • Avklaring av eiga rolle
  • Bli trygg på deg sjølv som kommunikator
  • Skap tryggleik for den du møter
  • Korleis bli ein betre lyttar
  • Den vanskelege samtalen

Kva er di utfordring?

Mentik skreddarsyr gjerne kurset for deg og di bedrift.

Ta kontakt for påmelding eller meir informasjon om kurset

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no