Kurs i teamteknikk – Frå frustrasjon til flyt

Eit bedriftsinternt kurs som passar for deg som har tru på teamarbeid, og vil gi teamet ditt det beste utgangspunktet for samarbeid, kommunikasjon, motivasjon og flyt.

Kurset i Teamteknikk gir deg:

 • hjelp til å analysere teamet og oppdage nytten av teamkompass
 • betre utbytte av ulikskapar i teamet
 • større kjennskap til kva arbeidsoppgåver som gir kvar enkelt motivasjon og flyt
 • nye måtar å fordele arbeidsoppgåver på
 • større oversikt over potensiale i eige team
 • meir kunnskap om eigen arbeidsstil
 • meir kunnskap om kommunikasjonsstil
 • kunnskap om typiske teamroller og korleis få utbytte av dei i teamet

Omfang

Kurset går normalt over 2 dagar (4 timar + 3 timar). Dette kan tilpassast individuelt.

Kurset inkluderer

 • Typologianalyse
 • Teamanalyse
 • Teamkompass
 • Teoretisk gjennomgong og praktiske øvingar
 • Hefte om typeforståing
 • Personleg rapport

Jung Type Index

Vi nyttar Jung Type Index under kurset. Dette er i dag eitt av dei mest brukte verktya innan m.a. personleg utvikling, leiarutvikling, karriereutvikling, arbeidsmiljøutvikling og konflikthandtering.

Andre JTI-kurs

Mentik arrangerer både bedriftsinterne og opne kurs basert på JTI.
Les om kurset typologi for alle

Ta kontakt for bestilling eller meir informasjon

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no