Kompetanse

Ann Lovis Haanes arbeider som coach, kurshaldar og dagleg leiar for Mentik.

Utdanning
Cand.Polit med hovudfag i psykologi frå NTNU i Trondheim
DNCF sertifisert Coach, Executive Coach og Meta-NLP Master Practitioner frå CoachTeam – House of Leadership
Meta-Coach (ACMC) frå CoachTeam – House of Leadership

Tidlegare erfaring
Lang erfaring som leiar og rådgjevar i Pedagogisk Psykologisk Teneste, erfaring frå arbeid som seniorinspektør i Arbeidstilsynet, frå inspeksjon og rettleiing i høve HMS og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i store og små bedrifter.

Sertifisering
Sertifisert i Jung Type Index (JTI) og Teamkompass frå Optimas i Bergen
Sertifisert konsulent i 4mat frå CoachTeam-House of Leadership

 

Kontakt Ann Lovis Haanes

 

dncf_coach_midt_print        MCLOGO_I