SUMO-programmet

SUMO-programmet er sett saman av elementa:
SKYGGING, UTVIKLING, META-COACING og OPPFØLGING

SKYGGING
Skygging er ein metode som gir leiar høve til å få direkte tilbakemeldingar frå faktiske situasjonar og på reelle arenaer. Coach observerer t.d. leiarmøter, medarbeidersamtalar, teamarbeid eller områder som ein ynskjer særleg utvikling på.

UTVIKLING
Programmet byggjer mellom anna på modellar og metodikk frå «Unleashing Self-Actualizing Leadership» av dr. L Michael Hall

META-COACHING
Som leiar får du gjennom Meta-Coaching individuell mental styrketrening, personleg støtte, tilpassa oppgåver, utfordringar og øvingar.

OPPFØLGING
Mange leiarar kjenner behovet for å diskutere konkrete problemstililngar, utfordringar og aktuelle løysingar. Oppfølging inneber høve til drøfting, diskusjon og sparring med ein nøytral part. Denne delen av programmet kan gjennomførast via skype, telefon og e-post.

SUMO-programmet gir grunnlag for å søke om OU-midlar gjennom KS.
Mentik kjem gjerne til di kommune for å informere om programmet og bli kjent med dykkar behov.

Ta kontakt for vidare avtale. tlf 95 89 23 97
Eller send inn skjema:

Ja takk, eg vil gjerne bestille eller avtale møte

  • Mentik kontaktar deg innan to arbeidsdagar for vidare avtale