Personalseminar

Mentik hjelper deg med å skape eit utbytterikt personlaseminar, som styrkar teamet.

Er du oppteken av :

  • gode målretta prosessar?
  • at arbeidslaget, leiargruppa, teamet eller bedrifta skal ha utbytte også etter at seminaret er over?
  • nyttige modellar, verkty og teknikkar?
  • utvikling og vekst?
  • samspel, samarbeid og meistring?

Mentik skreddarsyr opplegget etter ditt behov og kan bidra med:

  • kurs
  • leiarutvikling
  • workshops
  • teamcoaching
  • utviklingsprosessar

Ta kontakt for meir informasjon om kva Mentik kan tilby:

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no