Frå frustrasjon til flyt (JTI)

Bedriftsintern workshop 

 • hjelp til å analysere teamet og oppdage nytten av teamkompass
 • betre utbytte av ulikskapar i teamet
 • større kjennskap til kva arbeidsoppgåver som gir kvar enkelt motivasjon og flyt
 • nye måtar å fordele arbeidsoppgåver på
 • større oversikt over potensiale i eige team
 • meir kunnskap om eigen arbeidsstil
 • meir kunnskap om kommunikasjonsstil
 • kunnskap om typiske teamroller og korleis få utbytte av dei i teamet

Omfang

Ein workshop som dette går normalt over 2 dagar (4 timar + 3 timar). Dette kan tilpassast individuelt.

Jung Type Index

Vi nyttar verktyet Jung Type Index . Dette er i dag eitt av dei mest brukte verktya innan m.a. personleg utvikling, leiarutvikling, karriereutvikling, arbeidsmiljøutvikling og konflikthandtering.

Inkludert i opplegget:

 • Typologianalyse
 • Teamanalyse
 • Teamkompass
 • Teoretisk gjennomgong og praktiske øvingar
 • Hefte om typeforståing
 • Personleg rapport

Ta kontakt for bestilling eller meir informasjon 

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no