Læring og formidling (4MAT)

4MAT passar for deg som arbeider med undervisning, formidling, leiing, team- eller organisasjonsutvikling.

Ulike menneske har ulike læringsstilar

Gjennom denne modellen får du ei forståing av læringsstilar, og korleis vi oppfattar og formaterer kunnskap. 4MAT syner deg korleis du engasjerer, motiverer og hentar fram det beste i alle mennesketypar.

Kva er min læringsstil?

Gjennom 4MAT får du innsyn i dine eigne preferansar i høve til korleis du lærer nye ting. Å forstå eigen læringsstil og korleis du oftast samhandlar med verda rundt deg på – gjer deg mellom anna til ein betre teamarbeidar.

Som leiar får du gjennom 4MAT ei betre forståing for eigen preferanse og for korleis du lærer og kommuniserer. Du får også lære teknikkar som er avgjerande for å nå fram til medarbeidarane dine.

Les meir om 4MAT her

Kurs om 4MAT

Ta kontakt for bestilling eller meir informasjon

På telefon (gjerne SMS): 95 89 23 97
I melding på e-post: annlovis@mentik.no
I melding på Facebook: facebook.com/mentik.no