Teamutvikling i 2 steg

Velkomen til to dagar med utfordrande, støttande, humørfylt og effektfull mental styrketrening for heile teamet.

Første steg – Utforsking av eige team

Dagen inneheld teoretisk gjennomgang, teamcoaching og praktiske øvingar. Vi analyserer teamet og utforskar ulikheiter, preferansar, arbeid- og kommunikasjonsstil. Vi nyttar verktyet 4MAT for å opne for ny forståing og auka interesse for korleis ein kan kommunisere og samarbeide lettare og meir effektivt innanfor eigen organisasjon, gruppe eller bedrift.

Andre steg – Framdrift for teamet

Vi tek med oss modellane frå steg 1, og nyttar desse i høve til teamet sin eigne utfordringar og målsettingar. Denne dagen jobbar vi med med praktiske løysingar og korleis ein kan handtere hindringar, skape større motivasjon og framdrift på fokusoråder som er viktige akkurat for ditt team. Dagen er sett saman av praktiske øvingar, teamcoaching og teoretisk gjennomgang.

Opplegget passar for desse gruppene:

  • Team mellom 5 – 10 deltakarar.
  • Team med utviklingsiver
  • Team som har utfordringar knytt til samarbeid, kommunikasjon eller framdrift
  • Team som ynskjer styrking
  • Team som vil spele kvarandre gode
  • Grupper som ynskjer å utvikle seg frå å vere ei samarbeidande gruppe til å bli eit solid team.

 

Om Mentik:

Ann Lovis Haanes er utdanna Cand Polit med hovudfag i psykologi og ACMC Meta-Coach, lang erfaring som rådgjevar og leiar i PPT, erfaring som seniorinspektør i Arbeidstilsynet med ansvar for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Sertifisert i Jung Type Index (JTI) og Teamkompass, og sertifisert i 4MAT Master training design.

Mentik

Stålhaugen 9

6065 Ulsteinvik

Tlf: 95 89 23 97

E-post: post@mentik.no Facebook: facebook.com/mentik.no

 

Ann Lovis Haanes Dagleg leiar Meta-Coach og kurshaldar

Tlf: +47 95 89 23 97 E-post: annlovis@mentik.no

Meta-Coach Ann Lovis Haanes

 

 

 

Sommarfryd og miniatyrkatastrofar

sommarkjole

høymole

berrføtt

soltrøtt

iskald vin

berre din

varme blikk

kvepsestikk

 

eigen båt

snekkelåt

krabbeteine

to åleine

hjarteskjel

fersk makrel

kaffikopp

motorstopp

 

grønske-kne

sommarkle

solbrent mage

fotballhage

mammaskåring

heltekåring

heimedømming

kvalperømming

gresk salat

systeprat

grillspyd

sommarfryd

overnatte

caffe latte

solvarm bris

tomt for is

 

solsteik

kjærleik

blomstereng

gitarstreng

lys i luggen

søv i skuggen

bær og fløyte

rotbløyte

 

blåbærtunge

pappaunge

kyss på kinnet

varme minne

heime best

krabbefest

kjempestemning

haust i emning

 

Tekst: Ann Lovis Haanes