Coaching – Bedriftsavtale

Utvikling og vekst gjennom fast coachingavtale

Mentik ynskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø i di bedrift. Gjennom ein fast avtale og eit tettare samarbeid vil Mentik kunne bidra til utvikling på fleire nivå. Ordning og omfang vert tilpassa det behovet akkurat di bedrift har.

Gjennom fast coachingavtale arbeider Mentik saman med deg for :

  • utvikling og vekst
  • betre arbeidsmiljø
  • auka motivasjon
  • styrking av prestasjonar
  • redusert sjukefråver
  • færre konfliktar
  • redusert stress

Gjer ei viktig investering for å skape utvikling og vekst i ditt arbeidsmiljø.

Ta kontak for fast Coachingavtale